Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp nội bộ


1. Kế toán thanh toán
+ Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng
+ Kiểm tra tính hợp lệ các chứng từ đầu vào, lập hồ sơ thanh toán
+ Chịu trách nhiệm các hóa đơn đầu vào, lập bảng kê mỗi cuối quý
2. Kế toán bán hàng
+ Kiểm soát các chứng từ bán hàng, bill đồ uống, hợp đồng bán hàng
+ Theo dõi công nợ, đối chiếu số liệu với khách hàng, đòi nợ, xuất hóa đơn, cập nhật tiền nhận từ ngân hàng,…
+ Tổng hợp doanh thu, chi phí, GVHB
3. Kế toán ngân hàng: giao dịch ngân hàng, đối chiếu số dư, lấy sổ phụ
4. Kế toán kho: Theo dõi nhập-xuất - tồn của tất cả hàng hóa, hàng ký gửi
5. Các công việc khác được giao (tùy vào công việc phát sinh)

Kết quả tìm kiếm: 1 việc làm "nhân viên kế toán tổng hợp nội bộ"
Xếp theo: Ngày | Độ chính xác | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương