Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý mới nhất


- Nghiên cứu, soạn thảo và cung cấp nội dung tư vấn cho các yêu cầu của khách hàng;
- Hỗ trợ Luật sư trong việc: Soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, thỏa thuận, quy định nội bộ…;
- Quản lý, lưu giữ Hồ sơ, tài liệu, Hợp đồng của Công ty;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Kết quả tìm kiếm: 5.082 việc làm ngành Chuyên viên pháp lý
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương