Tuyển dụng Dịch vụ pháp lý mới nhất


- Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Soạn thảo các loại văn bản, hợp đồng, biên bản thoả thuận.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh của Công ty
- Giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty và trực tiếp tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty khi cần thiết.
- Tư vấn, giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cập nhật và cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Soạn thảo các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ, tư vấn cho các bộ phận, phòng ban trong công ty khi cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, uỷ quyền của Ban Lãnh đạo Công ty.

Kết quả tìm kiếm: 1.398 việc làm ngành Dịch vụ pháp lý
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương