Tuyển dụng Dịch vụ pháp lý mới nhất


  • Xây dựng các thỏa thuận hợp tác, cam kết, hợp đồng liên kết, hợp đồng kinh tế... và các giấy tờ pháp lý khác, bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
  • Xây dựng các tài liệu nghiệm thu các dự án, thực hiện các thủ tục trình duyệt hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý....
  • Dịch tài liệu Anh-Việt, Việt Anh cho các tài liệu giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, profile, tài liệu dự án....
Kết quả tìm kiếm: 1.485 việc làm ngành Dịch vụ pháp lý
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương