Tuyển dụng Tư vấn pháp lý mới nhất


1. Tiếp nhận thông tin từ Sales và Mua hàng để lên chứng từ xuất / nhập
2. Khai báo và làm chứng từ Hải quan cho hàng xuất / nhập Sea, Air, Express
3. Check giá nhập / xuất để xuất / nhập hàng (nếu có phát sinh)
4. Lấy booking xuất hàng khi có kế hoạch
5. Liên hệ với nhà xe / nhà cont để điều xe chở hàng
6. Kiểm tra và đề xuất debit
7. Tập hợp chứng từ xuất / nhập cho kế toán mỗi tháng
8. Update thông tư, nghị định mới của Hải quan

Kết quả tìm kiếm: 1.254 việc làm ngành Tư vấn pháp lý
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương