Tuyển dụng Thẩm định giá mới nhất


Công ty TNHH Đầu tư MCM tuyển dụng 02 nhân viên thẩm định Bất động sản:
• Khảo sát thực tế, thu thập thông tin bất động sản.
• Nghiên cứu thị trường Bất động sản.
• Lập các bảng thẩm định sơ bộ, báo cáo kết quả thẩm định.
• Hoàn thiện hồ sơ thẩm định BĐS.
• Thực hiện các công việc nghiệp vụ Thẩm định giá trị Bất động sản theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Kết quả tìm kiếm: 48 việc làm ngành Thẩm định giá
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương