Chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước phải có trình độ thế nào?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi như sau: Chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước phải có trình độ thế nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bình Dương.

Chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước phải có trình độ thế nào?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên chính về hành chính văn phòng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, được đính chính bởi Công văn 580/BNV-TCBC năm 2023 thì chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước phải có trình độ sau:

(1) Trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

(2) Kiến thức bổ trợ: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

(3) Kinh nghiệm (thành tích công tác):

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng hoặc thẩm định hoặc thẩm tra thẩm tra ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

(4) Phẩm chất cá nhân:

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

(5) Các yêu cầu khác:

- Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.

- Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

- Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụvề ngành, lĩnh vực.

- Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước phải có trình độ thế nào?

Chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước phải có trình độ thế nào? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ của chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước là gì?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên chính về hành chính văn phòng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, được đính chính bởi Công văn 580/BNV-TCBC năm 2023 thì chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước có những nhiệm vụ sau:

(1) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

(2) Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

(3) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

(4) Tham gia thẩm định các văn bản.

(5) Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

(6) Phối hợp thực hiện: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

(7) Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

(8) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần

của cá nhân.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước có những quyền hạn cụ thể nào?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên chính về hành chính văn phòng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, được đính chính bởi Công văn 580/BNV-TCBC năm 2023 thì chuyên viên chính về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước có những quyền hạn cụ thể sau:

(1) Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

(2) Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

(3) Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

(4) Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

(5) Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.075