Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VssID mới nhất 2023?

(có 1 đánh giá)

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VssID mới nhất 2023 cho người lao động? Điều kiện hưởng và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao? câu hỏi của anh H (Hồ Chí Minh).

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VssID mới nhất 2023?

Bảo hiểm thất nghiệp được giải thích tại khoản 4 Điều 3 Luật việc làm 2013 như sau:

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Về cách tra cứu bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VssID mới nhất 2023 cho người lao động được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động đăng nhập vào ứng dụng VssID

Người lao động mở ứng dụng VssID, thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng cách gõ tên đăng nhập và mật khẩu.

https://lh7-us.googleusercontent.com/ca01rQElr1ooBux_YbEue5UA9saV7TqOxWrzVQiu9UeoRKJxMfIj8_plBn7n4Vw7NMHe6aTYqy_umzAQlNt8eyUhNiAlTFEQovws5QSirB4NRFnlfl8RrLV2iyNkwKoPdK1B0MtwoY-C84KIOVh_MMI

Bước 2: Xem Thông tin hưởng BHXH

Tại trang chủ Quản lý cá nhân, chọn mục "Thông tin hưởng"

https://lh7-us.googleusercontent.com/epKpODgz4U1I71HNMQ3vfkSOPsPrxRR0Be26qTnKSMn3cNMA86gsEVslpSfya9HSe1ohtZY736kXq5lpSSfaoraqQGmyC-aLLj7rQo5fPWI8UlAyOdk8LDipKVItHYbqhn2QooqcA_iNIYqEvPxu1rE

Bước 3: Kiểm tra thông tin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi nhấn vào mục "Thông tin hưởng", hệ thống sẽ chuyển sang mục thông tin.

Tại đây, bao gồm các thông tin như: Thông tin hưởng BHXH 1 lần; Thông tin hưởng chế độ ốm đau, thai sản; Thông tin hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Thông tin hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

Nhấn chọn "Thất nghiệp" để xem thông tin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

https://lh7-us.googleusercontent.com/n34lN5xNiI2WhjcUy2XT1_c9orGMCKMQpnrQS9D0zRmjohki6WGNEo8bpeOdPWWgVVQI1MpnrBwt9MWvcD2vYVvhgCRVrskoMjcGyC_OIyqwCGciHHG-bBYlE_FWGx96SkTafX6NdZVP8cVrRbOfkSI

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 như sau:

Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

(2) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013;

(3) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013;

(4) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao?

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 như sau:

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Như vậy, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.170