Tiền bảo hiểm thất nghiệp không lấy thì có bị mất hay không?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại tôi đang thất nghiệp, trước đó tôi có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy cho tôi hỏi nếu tôi không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng hạn thì tiền bảo hiểm của tôi có bị mất không? Câu hỏi của anh N.Q.D ở Bình Dương.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp không lấy thì có bị mất hay không?

Theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013 về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Theo quy định trên, thời hạn để người lao động nộp hồ sơ hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp là trong vòng 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Quá thời hạn nêu trên thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không tiếp nhận hồ sơ của người lao động.

Lúc này, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ được bảo lưu để tính cho lần hưởng tiếp theo khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

...”

Do đó, khi người lao động không lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp thì số tiền này sẽ không bị mất đi vì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của lần này sẽ được bảo lưu để tính vào lần hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo.

Lần sau, khi đáp ứng điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nộp hồ sơ trong thời hạn quy định thì vẫn sẽ được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp không lấy thì có bị mất hay không?

Tiền bảo hiểm thất nghiệp không lấy thì có bị mất hay không? (Hình từ Internet)

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là bao nhiêu?

Tiền bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 như sau:

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Lưu ý: mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Người đang hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hưởng khi nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013, người đang hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hưởng khi thuộc một trong những trường hợp sau:

- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Tìm được việc làm.

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

- Hưởng lương hưu hằng tháng.

- Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

- Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục.

- Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

- Chết.

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Bị tòa án tuyên bố mất tích.

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.096