Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề tạm ứng tiền lương. Cho tôi hỏi người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào? Mức tạm ứng tối đa là bao nhiêu? Câu hỏi của chị N.T.P ở Bình Dương.

Người lao động được trả lương theo kỳ hạn thế nào?

Kỳ hạn trả lương cho người lao động được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”

Theo quy định trên, người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên.

Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được ứng tiền lương trong các trường hợp sau đây:

- Người lao động được ứng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

- Người lao động được ứng lương trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên (trừ trường hợp người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự).

- Người lao động được ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm.

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương.

- Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Tương ứng với từng trường hợp cụ thể mà mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương sẽ có quy định khác nhau.

Mức tạm ứng tiền lương tối đa của người lao động là bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 97, Điều 101 và khoản 5 Điều 113, khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động 2019, mức tạm ứng tiền lương tối đa của người lao động được xác định như sau:

(1) Trường hợp ứng lương theo thỏa thuận:

- Điều kiện ứng lương, mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau.

- Người sử dụng lao động không được tính lãi đối với số tiền lương mà người lao động tạm ứng theo thỏa thuận.

(2) Trường hợp trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên:

Pháp luật buộc người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

(3) Trường hợp ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm:

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

(4) Trường hợp hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán nhưng công việc phải làm trong nhiều tháng:

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

(5) Trường hợp người lao động bị tạm đình chỉ công việc: người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.068