Thạc sĩ luật học bao nhiêu năm? Điều kiện học Thạc sĩ luật hiện nay

(có 1 đánh giá)

Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp cử nhân Luật và muốn học lên Thạc sĩ. Tôi muốn biết điều kiện để học Thạc sĩ Luật là gì, thời gian học là bao lâu? – Hồng Minh (Thanh Hóa)

Thạc sĩ luật là một tấm bằng có giá trị cao trong lĩnh vực luật. Bằng thạc sĩ sẽ giúp cá nhân có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp của mình. Vậy thời gian hoàn thành chương trình này là bao lâu?

Thạc sĩ luật học bao nhiêu năm? Điều kiện học Thạc sĩ luật hiện nay

Thạc sĩ luật học bao nhiêu năm? Điều kiện học Thạc sĩ luật hiện nay (Hình từ Internet)

Quy định về điều kiện học Thạc sĩ luật

Thạc sĩ là chức danh dùng để chỉ người có học vấn sâu rộng, trình độ chuyên ngành vững chắc sau khi được học nâng cao cùng kinh nghiệm làm việc đã được tích lũy trước đó họ sẽ có thêm kiến thức liên nghành và năng lực thực hiện công tác chuyên môn cũng như nghiên cứu khoa học chuyên ngành đào tạo.

Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021, cá nhân muốn học Thạc sĩ cần phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu như sau:

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; cụ thể:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Nếu chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài thì sẽ cần các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy;

+ Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ của ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

Lưu ý: Ngành phù hợp theo Quy chế này là ngành đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sĩ; cơ sở đào tạo quy định những trường hợp phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung trước khi dự tuyển.

Như vậy, để học Thạc sĩ luật thì cá nhân cần đáp ứng các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Luật.

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

Thạc sĩ luật học bao nhiêu năm?

Chương trình thạc sĩ luật cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực pháp luật cụ thể, chẳng hạn như luật dân sự, luật kinh tế, luật hành chính, luật hình sự,...

Ngoài ra, còn giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho nghề luật sư, chẳng hạn như kỹ năng nghiên cứu pháp luật, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng giải quyết tranh chấp pháp lý,...

Với chương trình học như vậy, người học cần phải một khoảng thời gian nhất được để nghiên cứu kiến thức, trau dồi các kỹ năng cần thiết để hoàn thành chương trình đạo tạo Thạc sĩ luật đặt ra.

Hiện nay, thời gian đào tạo Thạc sĩ luật học ở Việt Nam là 1,5 năm đối với chương trình thạc sĩ chính quy định hướng nghiên cứu và 2 năm đối với chương trình thạc sĩ vừa học vừa làm định hướng ứng dụng.

Trong đó:

- Chương trình thạc sĩ chính quy định hướng nghiên cứu tập trung vào việc đào tạo kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực pháp luật cụ thể, đồng thời phát triển các kỹ năng nghiên cứu khoa học của học viên. Chương trình này thường dành cho những học viên có định hướng làm nghiên cứu hoặc giảng dạy luật.

- Chương trình thạc sĩ vừa học vừa làm định hướng ứng dụng tập trung vào việc đào tạo kiến thức và kỹ năng thực hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức. Chương trình này thường dành cho những học viên có định hướng làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức.

(có 1 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.543