Mô tả công việc

Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án của Công ty theo kế hoạch đã được duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật.

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên quản các dự án được giao;

2. Tham gia góp ý, kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ công việc lập quy hoạch, lập dự án, các bước thiết kế, góp ý định vị các sản phẩm đầu tư;

3. Thực hiện toàn bộ các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư về mặt pháp lý, bàn giao cho Ban quản lý dự án triển khai thực hiện dự án;

4. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan chức năng để phê duyệt các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư dự án;

5. Phát hiện các bất hợp lý trong quá trình triển khai dự án, báo cáo cấp quản lý;

6. Lưu trữ hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án, và các văn bản, tài liệu, giấy tờ liên quan.

7. Thực hiện các yêu cầu khác khi Trưởng phòng và Ban điều hành yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành:  Quản lý Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Luật (Kinh tế, ...); Tài chính

- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp, công ty về Đầu tư dự án, Xây dựng,

- Nắm vững và thành thạo các thủ tục làm Hồ sơ, phát triển dự án Đầu tư.

- Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư...

Phúc lợi công việc
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Từ khóa:
đầu tư pháp lý

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên viên Chuẩn Bị Đầu Tư
Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
Nộp đơn