Mô tả công việc
- Đại diện tham gia tranh tụng theo ủy quyền đối với các vụ án yêu cầu hoàn trả nợ đầu tư có giá trị tranh chấp từ 100 triệu kip trở xuống:
- Nhận hồ sơ khởi kiện từ cấp trên trực tiếp;
- Nghiên cứu và chuẩn bị toàn bộ hồ sơ khởi kiện và trình cấp trên trực tiếp thống nhất trước khi triển khai thực hiện;
- Nhận ủy quyền đại diện tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp theo phương án giải quyết đã được cấp trên trực tiếp thống nhất.
- Đại diện giải quyết các vấn đề liên quan tại cơ quan Thi hành án các cấp đối với các hồ sơ yêu cầu thi hành án có giá trị từ 100 triệu kip trở xuống:
- Lập hồ sơ yêu cầu thi hành án;
- Nhận ủy quyền đại diện giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tại cơ quan Thi hành án các cấp theo phương án đã được cấp trên trực tiếp thống nhất.
- Đại diện ngoài tố tụng đối với các vụ việc được cấp trên trực tiếp giao:
- Nhận yêu cầu giải quyết các vụ việc ngoài tố tụng từ cấp trên trực tiếp;
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan và trình cấp trên trực tiếp thông qua phương án giải quyết.
- Nhận ủy quyền đại diện giải quyết các vụ việc ngoài tố tụng theo phương án đã được cấp trên trực tiếp thống nhất.
- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và đăng tải trên Website văn bản công ty
- Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan để giải quyết các yêu cầu tư vấn pháp luật được cấp trên trực tiếp giao
- Soạn thảo nội dung tư vấn trình cấp trên trực tiếp phê duyệt trước khi phát hành.
- Nhận yêu cầu thẩm định/soạn thảo hợp đồng do cấp trên trực tiếp giao
- Soạn thảo nội dung thẩm định/ hợp đồng trên cơ sở yêu cầu của các Đơn vị trong Công ty, cấp có thẩm quyền trong Công ty và trình cấp trên trực tiếp thông qua trước khi phát hành.
- Cập nhật văn bản lập quy là Quy chế, Quy định, Nội quy lao động, Quy trình, Hướng dẫn trên Website văn bản công ty
- Thẩm định, soạn thảo Văn bản lập quy là Quy chế, Quy định theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
- Định kỳ báo cáo: Báo cáo tuần, Báo cáo tháng, Báo cáo đột xuất
- Cấp báo cáo : Cấp trên trực tiếp.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao
Yêu cầu công việc
- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Lào
- Làm việc tại Lào
- Chấp nhận môi trường làm việc áp lực
- Ưu tiên người có kinh nghiệm
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Du lịch nước ngoài
- Đồng phục
- Công tác phí
- Xe đưa đón
- Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên Viên Pháp Chế
Công ty TNHH Mía đường Thành Thành Công (TTC Sugar) Biên Hòa
Nộp đơn