Luật Sư Đặng Phương Nam
THÔNG TIN CƠ BẢN

30/11/1996

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đặng Phương Nam

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng sắp xếp hồ sơ, văn bản
Kinh nghiệm công tác
Trợ lý giám đốc
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM

- Khóa đào tạo luật sư từ 2019 - 2021 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)