Luật Sư Đặng Thị Bích Hà
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/06/1974

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đặng Thị Bích Hà

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật

- Cử nhân luật, Chứng chỉ nghiệp vụ luật sư từ 1992 - 1997 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Lao động)