Luật Sư Đinh Văn Nam
THÔNG TIN CƠ BẢN

20/02/1986

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đinh Văn Nam

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
-Kỹ năng tư vấn pháp lý, tranh tụng, đàm phán
-Kỹ năng tổ chức
-Kỹ năng giao tiếp
-Kỹ năng liên quan chuyên môn về pháp lý
Kinh nghiệm công tác
-Học viện tư pháp -công ty luật tnhh châu á

Từ tháng 4/2021-T4/2022 làm việc tại công ty Luật TNHH IMC

-Tháng 4/2022 đến 12/2022: Luật sư tại văn phòng luật sư ATK
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng nhận đã qua lớp đào tạo luật sư của Học viện tư pháp từ 2019 - 2020 tại Học viện tư pháp Hà Nội (ngành học: Khác)

- chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2019 - 2020 tại Học viện tư pháp Hà Nội (ngành học: Luật hình sự)

- Thẻ luật sư từ 2022 - 2023 tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ngành học: Luật hình sự)