Luật Sư Đỗ Đức Vinh
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/02/1992

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đỗ Đức Vinh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng liên quan chuyên môn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Kỹ năng tổ chức
Kinh nghiệm công tác
Hỗ trợ Thư ký tống đạt giấy tờ, đánh dấu bút lục, soạn hồ sơ tố tụng, dự thính những phiên tòa về Dân sự, Hình sự, Lao động.

Hỗ trợ Luật sư, nghiên cứu hồ sơ vụ, việc, tra cứu văn bản quy phạm. Sắp xếp hồ sơ, đơn từ, văn bản tố tụng. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.

Nghiên cứu hồ sơ, tra cứu các văn bản quy phạm; đánh giá vụ, việc, phương án giải quyết. Soạn thảo văn bản, đơn từ, đại diện theo ủy quyền tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp. Thực hiện các thủ tục pháp lý: khai nhận di sản, đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đủ điều kiện hoạt động.

Tập sự Luật sư
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Mở TP.HCM (ngành học: Luật Dân sự)

- Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư từ 2020 - 2021 tại Học Viện Tư Pháp - CS TP.HCM (ngành học: Khác)