Luật Sư Đồng Gia Khánh
THÔNG TIN CƠ BẢN

18/09/1988

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Đồng Gia Khánh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Quốc tế)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2012 - 2014 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)