Luật Sư Huỳnh Đình Tuyên
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/06/1977

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Huỳnh Đình Tuyên

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tranh tụng;
- Kỹ năng tư vấn;
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng đàm phán-thương lượng.
Kinh nghiệm công tác
- Tư vấn pháp luật; - Tranh tụng; - Đại diện khách hàng tham gia tố tụng và các công việc liên quan ngoài tố tụng; - Soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý, đơn từ, văn bản; - Nghiên cứu văn bản pháp luật phục vụ cho công việc.

- Tư vấn pháp luật; - Tranh tụng; - Đại diện khách hàng tham gia tố tụng và các công việc liên quan ngoài tố tụng; - Soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý, đơn từ, văn bản; - Nghiên cứu văn bản pháp luật phục vụ cho công việc.

- Trực tiếp định giá tài sản đảm bảo khách hàng vay vốn; - Kiểm soát hồ sơ định giá của chuyên viên định giá; - Đóng góp ý kiến xây dựng Quy trình định giá; - Xây dựng dữ liệu khung giá đất thị trường TPHCM;

- Trực tiếp định giá tài sản đảm bảo khách hàng vay vốn; - Kiểm soát hồ sơ định giá của chuyên viên định giá; - Xây dựng dữ liệu khung giá đất thị trường TPHCM; - Đóng góp ý kiến xây dựng Quy trình định giá.

- Thương lượng, đàm phán, thỏa thuận hợp đồng với khách hàng; - Quản lý đội ngũ phòng kinh doanh.
Học vấn & chứng chỉ
- Thẻ luật sư/Thạc sĩ Luật dân sự/Cử nhân Luật kinh tế/Cử nhân kinh tế từ 2017 - 2020 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Dân sự)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư/Chứng chỉ định giá BĐS/Chứng chỉ môi giới BĐS/Chứng chỉ quản lý sàn giao dịch BĐS/Chứng chỉ môi giới-đầu tư-phân tích thị trường chứng khoán. từ 2010 - 2015 tại Trường khác (ngành học: Luật Chứng khoán và Thị trường chứng khoán)