Luật Sư Lê Hải Thiện
THÔNG TIN CƠ BẢN

08/07/1988

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh, Tiếng Đức

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Hải Thiện

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng Quản lý, giải quyết vấn đề,
- Kỹ năng Giao tiếp;
- MS Office, Lập trình Python;
Kinh nghiệm công tác
Assisting my partner in rendering legal advice on matters related to environment, investment, enterprise, civil, and civil procedure regulations; and • Drafting and translating agreements and legal documents.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)