Luật Sư Lê Hồng Hoàng Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

21/10/1985

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Hồng Hoàng Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Khả năng chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- CỬ NHÂN LUẬT từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh