Luật Sư Lê Mai Ly
THÔNG TIN CƠ BẢN

31/12/1989

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Mai Ly

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Các kỹ năng cần có cho một pháp chế chuyên lĩnh vực Bất động sản, xây dựng, công nghệ...
Kinh nghiệm công tác
12 năm kinh nghiệm

Pháp chế đa ngành nghề, nổi bật nhất là pháp chế bất động sản
Học vấn & chứng chỉ
- Luật sư từ 2012 - 2014 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Cử nhân từ 2007 - 2011 tại Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.