Luật Sư Lê Phương Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/12/1987

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Phương Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tin học văn phòng - hành chính: 8/10
- Kỹ năng tư duy - phân tích và tổng hợp: 8/10
- Kỹ năng giao tiếp: tốt
- Khả năng tự nghiên cứu và học hỏi: 8/10
- Kỹ năng sắp xếp, quản lý công việc và thời gian: 7/10
- Có kinh nghiệm tố tụng, tham gia các phiên tòa.
Kinh nghiệm công tác
Vị trí: Kiểm sát viên - Phòng Giám đốc thẩm Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại và lao động - Trực tiếp nghiên cứu giải quyết hồ sơ đơn giám đốc thẩm đối với các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và một số vụ việc dân sự được phân công. - Làm công tác tham mưu - tổng hợp giúp việc cho Lãnh đạo Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại và lao động. Thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết công việc của cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo theo yêu cầu. - Xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, định kỳ, thường xuyên và báo cáo đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo. Tổng hợp theo dõi và thống kê số liệu của đơn vị. Dự thảo Kế hoạch công tác năm, soạn thảo Thông báo rút kinh nghiệm của đơn vị. - Sắp xếp hồ sơ, lưu trữ hồ sơ đơn của Phòng.

- Trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và tham gia tố tụng đối với các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình. - Tham gia hỏi cung cùng các điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án hình sự. - Có kinh nghiệm tranh tụng tại phiên tòa. - Làm công tác tham mưu - tổng hợp giúp việc cho Lãnh đạo Viện. Xây dựng các loại báo cáo tổng hợp định kỳ, thường xuyên và báo cáo đột xuất của đơn vị. - Làm công tác thống kê của đơn vị.

Vị trí: Chuyên viên Phòng tham mưu - tổng hợp - Làm công tác tham mưu - tổng hợp giúp việc cho Lãnh đạo Viện. - Xây dựng các loại báo cáo tổng hợp định kỳ, thường xuyên và báo cáo đột xuất của đơn vị. Dự thảo kế hoạch công tác năm và một số loại văn bản khác theo sự phân công. - Làm công tác thi đua khen thưởng của toàn ngành Kiểm sát Hải Phòng.

- Quản lý và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty về hoạt động của Team Legal - Quản lý và xử lý hồ sơ tranh tụng các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự - Trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, đưa ra nhận định và ý kiến pháp lý. - Tư vấn pháp lý cho khách hàng - Trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết công việc liên quan; - Trực tiếp tham gia tố tụng/tranh tụng trong vụ án với tư cách là người bào chữa/người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; - Tham gia tố tụng với tư cách đại diện ủy quyền - Rà soát và xây dựng các văn bản pháp lý.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng tốt nghiệp Đại học từ 2005 - 2009 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2020 - 2022 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Luật Kinh tế)

- Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ từ 2017 - 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Kinh tế)