Luật Sư  Ngô
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/03/1985

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Đất đai, Nhà cửa

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Ngô

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
 Có khả năng giao tiếp tốt giúp cho việc tiếp cận, trao đổi với khách hàng, các cơ quan nhà nước trong quá trình làm việc trở nên thuận lợi hơn.
 Có khả năng đàm phán, thuyết phục trong quá trình làm việc giúp mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty, bản thân.
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật