Luật Sư Ngô Đình Nhiên
THÔNG TIN CƠ BẢN

12/06/1991

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Việt

Chưa cập nhật

Luật Sư Ngô Đình Nhiên

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Có vốn kiến thức, hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, vững chuyên môn nghề luật nên có thể đảm nhận tốt nhiều mảng, lĩnh vực chuyên môn sâu của nghề luật sư.
- Có nhiều kinh nghiệm trong mảng tố tụng, tự tin độc lập xử lý mọi hồ sơ được giao.
- Có thời gian dài kiên trì, nghiêm túc theo đuổi học nghề luật sư, tập làm từ những việc nhỏ nhất đến khi thành thục kỹ năng nghề nghiệp nên am hiểu nghề luật, vai trò của luật sư. Biết cách đọc hiểu tình huống, yêu cầu của khách hàng và vận dụng pháp luật để đề ra giải pháp.
- Có năng khiếu, khả năng đào tạo và xây dựng, quản lý lãnh đạo đội ngũ nhân viên cấp dưới.
- Biết cách tư vấn, giải đáp thắc mắc, thuyết phục và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Kinh nghiệm công tác
Mô tả ngắn gọn công việc: - Hỗ trợ luật sư nghiên cứu các quy định pháp luật, soạn thảo các văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu… để giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng. - Tư vấn pháp luật và đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng. - Soạn thảo, rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng cho khách hàng. - Trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý khác cho khách hàng như: đăng ký doanh nghiệp, nhãn hiệu, hồ sơ nhà đất, thừa kế… Mô tả ngắn gọn kinh nghiệm tích lũy được: - Biết và làm được các công việc, dịch vụ pháp lý của công ty luật cung cấp cho khách hàng. Có khả năng hành nghề độc lập như một luật sư thực thụ.

Mô tả ngắn gọn công việc: - Tham gia giải quyết hầu hết mọi hồ sơ phát sinh tại công ty luật, đa dạng cách dịch vụ pháp lý, từ tư vấn đến tranh tụng. - Tham gia quản lý nhân viên, điều hành hoạt động công ty theo sự ủy quyền của giám đốc. Mô tả ngắn gọn kinh nghiệm tích lũy được: - Tự tin trở thành một luật sư thực thụ.

Mô tả ngắn gọn công việc: - Phát triển, duy trì và quản lý khách hàng của công ty luật. - Tư vấn luật, tham gia tố tụng, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Mô tả ngắn gọn kinh nghiệm tích lũy được: - Thấy những khó khăn khi hành nghề luật sư và biết cách vượt qua. - Tự tin hành nghề luật sư chuyên nghiệp, đặc biệt là mảng tố tụng.
Học vấn & chứng chỉ
- Cao đẳng quản trị kinh doanh từ 2009 - 2012 tại Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan (ngành học: Khác)

- Cử Nhân từ 2013 - 2014 tại Trường Đại học Mở TP.HCM (ngành học: Khác)

- Cử nhân luật từ 2015 - 2017 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ngành học: Luật Kinh doanh)