Luật Sư Ngô Thị Tố Nguyên
THÔNG TIN CƠ BẢN

04/03/1989

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Ngô Thị Tố Nguyên

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Thực hiện các thủ tục liên quan pháp lý doanh nghiệp Soát xét Hợp đồng Phân quyền, ủy quyền Câp nhật văn bản luật
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2018 - 2020 tại Trường khác (ngành học: Khác)