Luật Sư Nguyễn Ái Vi
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/01/1995

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Ái Vi

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng quản lý: Quyết đoán, hoạch định chiến lược, sắp xếp và điều phối công việc, theo dõi thực hiện kế hoạch, hướng dẫn và đào tạo nhân viên.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Chủ động nghiên cứu để độc lập giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm.
- Kỹ năng phân tích: Phân tích hồ sơ, tài liệu, số liệu, nhận diện được vấn đề pháp lý cụ thể.
- Kỹ năng thuyết trình: Kỹ năng trình bày vấn đề trước tập thể, thuyết phục, phản biện.
- Kỹ năng làm việc nhóm: Phối hợp với các thành viên trong nhóm, các phòng ban công ty để đưa ra phương án giải quyết vấn đề tốt nhất.
- Kỹ năng tin học: Thành thạo các kĩ năng: Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint, Mail, Internet (Chứng chỉ B Tin học do Trường đại học Khoa học tự nhiên cấp)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chứng chỉ Toiec (ngoài ra, tôi đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đặc biệt là giỏi về tiếng anh pháp lý mỗi ngày).
Kinh nghiệm công tác
Vị trí: Phó Phòng Pháp chế Công việc phụ trách: (i) Tham mưu, tư vấn pháp lý: - Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về rủi ro pháp lý, trách nhiệm pháp lý và cơ hội liên quan đến các quyết định và hoạt động kinh doanh của công ty; - Xây dựng và thực hiện các chiến lược pháp lý để giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho công ty; - Tư vấn các vấn đề pháp lý về đầu tư, xây dựng cho các dự án của công ty, các thủ tục liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, lĩnh vực bán lẻ, cho thuê mặt bằng; - Tư vấn các vấn đề về lao động: tranh chấp lao động, thương lượng với người lao động khi công ty thay đổi chính sách, cơ cấu tổ chức, các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy chế nội bộ, chế độ phúc lợi cho người lao động…; - Tư vấn các vấn đề về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, mua bán, chuyển nhượng cổ phần (M&A), quan hệ cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị...; - Tham mưu, tư vấn pháp lý, đánh giá vấn đề và đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề trong và ngoài công ty; - Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động thường xuyên của công ty. - Hỗ trợ các phòng ban trong công ty giải đáp các thắc mắc, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, thỏa thuận, các giao dịch phát sinh. - Cập nhật, dự báo những tác động về những thay đổi trong chính sách của công ty và quy định mới của pháp luật. - Hướng dẫn các phòng ban khác, các nhân viên về các yêu cầu pháp lý và quy định có ảnh hưởng đến vai trò, trách nhiệm và công việc của họ. (ii) Soạn thảo, tư vấn, thẩm định hồ sơ, văn bản pháp lý đảm bảo tuân thủ quy định công ty và quy định pháp luật trước khi trình Ban Giám đốc phê duyệt, bao gồm: - Quy trình, quy định nội bộ: các quy trình, chính sách nội bộ, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, nội quy lao động… - Các loại hợp đồng như: hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn, hợp đồng lao động… - Các văn bản, chứng từ: biên bản họp, quyết định, thông báo, tờ trình, công văn… (iii) Đại diện công ty làm việc với các đối tác, khách hàng, tòa án, cơ quan nhà nước khác: - Đại diện công ty trao đổi, đàm phán với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, đại lý về các vấn đề pháp lý về các giao dịch trong hoạt động kinh doanh của công ty. - Đại diện công ty tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng, thủ tục hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. - Phối hợp với các phòng ban trong công ty tiến hành thu hồi nợ khó đòi từ khách hàng.

Vị trí: Chuyên viên Pháp lý cao cấp Công việc phụ trách: (i) Tham mưu, tư vấn pháp lý: - Tư vấn các vấn đề về pháp lý đầu tư, xây dựng cho các dự án của công ty, các thủ tục liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài; - Tư vấn các vấn đề về lao động: tranh chấp lao động, thương lượng với người lao động khi công ty thay đổi chính sách, cơ cấu tổ chức, các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy chế nội bộ, chế độ phúc lợi cho người lao động…; - Tư vấn các vấn đề về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, mua bán, chuyển nhượng cổ phần (M&A), quan hệ cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị...; - Tham mưu, tư vấn pháp lý, đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề trong và ngoài doanh nghiệp; - Tư vấn các vấn đề pháp lý khác khác trong hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. - Hỗ trợ các phòng ban trong công ty giải đáp các thắc mắc, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận khác, các giao dịch phát sinh. (ii) Soạn thảo, tư vấn, thẩm định hồ sơ, văn bản pháp lý đảm bảo tuân thủ quy định công ty và quy định pháp luật, bao gồm: - Quy trình, quy định nội bộ: các quy trình, chính sách nội bộ, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, nội quy lao động… - Các loại hợp đồng như: hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn, hợp đồng lao động… - Các văn bản, chứng từ: biên bản họp, quyết định, thông báo, tờ trình, công văn… (iii) Đại diện công ty làm việc với các đối tác, khách hàng, tòa án, cơ quan nhà nước khác: - Đại diện công ty làm việc, đàm phán với đối tác, khách hàng về các vấn đề pháp lý về các hợp đồng, giao dịch trong hoạt động kinh doanh của công ty. - Đại diện công ty tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng, thủ tục hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. - Phối hợp với các Phòng ban trong công ty tiến hành thu hồi nợ khó đòi từ khách hàng.

1. Vị trí: Chuyên viên Pháp lý (9/2018-9/2019) việc phụ trách: (i) Pháp lý Doanh nghiệp (chính): - Thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp. - Sở hữu trí tuệ: tư vấn, thực hiện đăng ký nhãn hiệu, thủ tục quảng cáo, chương trình khuyến mại… - Tư vấn về quy trình quản lý chất lượng – ISO, hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm và công bố hợp quy sản phẩm, hồ sơ năng lực cho công ty hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện… - Tư vấn pháp lý cho Ban Lãnh đạo công ty và các phòng ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty. (ii) Pháp lý hợp đồng: Dự thảo, tư vấn các hợp đồng, hồ sơ về lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Hợp đồng mua bán căn hộ, Hợp đồng Hợp tác cho thuê, Hợp đồng môi giới Bất động sản và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về Hợp đồng cho khách hàng, phòng ban nội bộ công ty. (iii) Pháp lý dự án: - Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ để thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư của công ty; - Hỗ trợ thưc hiện các thủ tục về pháp lý dự án: tách dự án, thủ tục cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, thẩm tra thiết kế cơ sở, thủ tục hoàn công công trình xây dựng và các thủ tục pháp lý khác về đất đai. 2. Vị trí: Nhân viên pháp lý (9/2017-9/2018) Công việc phụ trách: (i) Pháp lý nội bộ doanh nghiệp: - Soạn thảo, tư vấn các văn bản nội bộ doanh nghiệp: quyết định, thông báo, công văn… - Hỗ trợ dự thảo các quy trình hoạt động, nội quy, quy chế công ty, quản lý nội bộ doanh nghiệp các biểu mẫu áp dụng; - Kiểm tra việc tuân thủ nội quy của nhân viên công ty; - Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp. (ii) Pháp lý lao động: - Đăng ký nội quy lao động, Hệ thống thang bảng lương… - Soạn thảo các loại hợp đồng: Hợp đồng lao động, Hợp đồng đào tạo, Hợp đồng cộng tác viên… - Tư vấn các vấn đề về lương, Bảo hiểm và chính sách phức lợi cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân; - Đại diện công ty giải quyết các tranh chấp lao động với người lao động và làm việc với các cơ quan nhà nước về lĩnh vực lao động.

Vị trí: Thực tập sinh pháp lý Công việc phụ trách: Nghiên cứu hồ sơ, đưa ra ý kiến pháp lý với người hướng dẫn về các vụ án được thụ lý tại tòa án về các tranh chấp về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, lao động…

Công việc phụ trách: Hỗ trợ luật sư điều hành nghiên cứu hồ sơ, dự thảo các văn bản, tìm hiểu các thủ tục pháp lý về các vụ việc, vụ án, tranh cấp về hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại, đất đai, hình sự…
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2021 - 2023 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Luật Kinh tế)

- Cử nhân Luật từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Hành chính)

- Chứng chỉ tin học trình độ B từ 2015 - 2015 tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ Toiec từ 2017 - 2019 tại Trung tâm IIG Việt Nam (ngành học: Khác)

- Giấy chứng nhận Đạt kết quả khóa huấn luyện Đánh giá chất lượng nội bộ ISO 9001:2015 từ 2019 - 2019 tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ LaCo (ngành học: Khác)