Luật Sư Nguyễn Ngọc Châu
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/04/1997

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Ngọc Châu

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Quản lý thời gian.
- Làm việc và tư duy độc lập.
- Tiếp xúc và xử lý các vấn đề của khách hàng.
- Làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng.
Kinh nghiệm công tác
- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Rà soát các loại hợp đồng như: hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ thuê ngoài,... - Tham gia giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp như: lao động, bồi thường giải phóng mặt bằng, hợp tác kinh doanh,.... - Tham gia rà soát các quy trình, quy định, nội quy của doanh nghiệp.

- Rà soát quy trình, quy định, quy chế, nội quy, hợp đồng và các văn bản pháp lý khác. - Chuẩn bị báo cáo của Lãnh đạo, báo cáo hoạt động tài chính, báo cáo kiểm định cơ sở giáo dục. - Hỗ trợ phỏng vấn, tuyển dụng, quản lí hồ sơ nhân sự, bảo hiểm và một số công việc hành chính khác.

- Soạn đơn khởi kiện, bản ý kiến, thư tư vấn, luận cứ bào chữa, bảo vệ. Nghiên cứu hồ sơ vụ án, tra cứu và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật. - Tham gia các buổi làm việc, đàm phán, hòa giải, phiên tòa các vụ án dân sự, hình sự, hành chính tại Tòa án, Trung tâm Trọng tài. - Thực hiện các thủ tục hành chính: kê khai di sản thừa kế, hợp thức hóa nhà đất, chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ,.... - Rà soát các loại hợp đồng.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư từ 2020 - 2021 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2023 - 2024 tại BỘ TƯ PHÁP (ngành học: Khác)