Luật Sư Nguyễn Ngọc Như Khang
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/06/1987

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Ngọc Như Khang

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu hồ sơ tranh tụng
Có mối quan hệ thân thuộc với các cơ quan tố tụng
Kinh nghiệm công tác
+ Định giá BĐS + Soạn thảo các văn bản liên quan tới công tác cung cấp các sản phẩm của dịch vụ thẩm định giá nhằm đảm bảo tính liên tục vận hành trong công ty theo theo chủ trương của Ban điều hành công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật +Tư vấn, trả lời khiếu nại cho Khách hàng về quy định, quy trình của Techcombank và Cty

+Đại diện cho Công ty/ Khách hàng trong quá trình đàm phán +Tham gia tranh tụng tại Tòa +Làm việc trực tiếp với các cơ quan pháp luật trong các trường hợp cần thiết +Tham gia tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp, tranh tụng xử lý các vấn đề phát sinh
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật từ 2005 - 2009 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Kinh doanh)

- Thẻ hành nghề luật sư từ 2018 - 2020 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Khóa đào tạo công chứng viên từ 2022 - 2023 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Thẻ Quản tài viên từ 2023 - 2023 tại Trường khác (ngành học: Khác)