Luật Sư Nguyễn Ngọc Như Khang
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/06/1987

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Ngọc Như Khang

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu hồ sơ tranh tụng
Kinh nghiệm công tác
Soạn thảo văn bản, cập nhật văn bản pháp luật liên quan, tư vấn trả lời chính sách
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật từ 2005 - 2009 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Kinh doanh)

- Thẻ hành nghề luật sư từ 2018 - 2020 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)