Luật Sư Nguyễn Ngọc Thanh Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/08/1990

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Ngọc Thanh Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kĩ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán khách hàng
Kinh nghiệm công tác
Hỗ Trợ Luật sư trong các vụ việc pháp lý

Thế mạnh về tranh tụng, thi hành án và thu hồi nợ

chuyên môn về tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, các giấy phép
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Quốc tế)

- Thạc Sĩ Luật từ 2014 - 2016 tại Học viện Khoa học Xã hội (ngành học: Luật hình sự)

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư - thẻ luật sư từ 2014 - 2018 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Doanh nghiệp)