Luật Sư Nguyễn Thị Bảo Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

20/08/1988

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Bảo Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Hoạch định, tổ chức, giám sát công việc;
- Tư vấn, đàm phán, thuyết phục;
- Giao tiếp, giải quyết vấn đề;
- Tư duy pháp lý tốt, làm việc độc lập và nhóm tốt;
- Linh hoạt xử lý vụ việc;
- Cẩn trọng, trung thực.
Kinh nghiệm công tác
1. Pháp lý doanh nghiệp: Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp; 2. Soạn thảo, thẩm định pháp lý các hồ sơ, tài liệu, văn bản quản trị thuộc thẩm quyền của Ban Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị; Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, điều lệ, nội quy của Doanh nghiệp, quy trình của các bộ phận chuyên môn khác; Tư vấn, thẩm định và thực hiện thủ tục thay đổi, cập nhật, đăng ký thành lập Doanh nghiệp, bao gồm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Tham gia kiểm soát tuân thủ các quy định, quy chế, điều lệ, … trong hoạt động Doanh nghiệp; Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị các vụ việc liên quan đến hoạt động Doanh nghiệp: luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, bộ luật lao động, …; Tư vấn pháp lý đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động ký kết Hợp đồng lao động, công tác tuyển dụng, chế dộ lao động, tranh chấp lao động. 2. Pháp lý Hợp đồng: Xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, xử lý và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng; Soạn thảo, rà soát các dự thảo văn kiện, thỏa thuận, các loại hợp đồng, các biểu mẫu pháp lý khác nhằm phục vụ yêu cầu soát xét văn kiện, tài liệu, hợp đồng của các phòng ban chuyên môn của Doanh nghiệp; Tham gia quá trình đàm phán, gặp gỡ các đối tác cùng các phòng ban chuyên môn trong quá trình giao kết hợp đồng; Đào tạo và hỗ trợ đội nhóm cùng phát triển; Quản lý, phân công, điều phối và xử lý công việc theo kế hoạch phê duyệt. 3. Pháp lý tố tụng và đại diện ngoài tố tụng: Trực triếp làm việc với cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan tổ chức khác liên quan, giải quyết các vụ việc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp; Đại diện Doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tiền tố tụng, đại diện tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp; Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị định hướng bảo vệ, báo cáo pháp lý trong quá trình tham gia tố tụng, giải quyết khiếu nại, tranh chấp; Trực tiếp thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến các thủ tục hành chính khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp; Quản lý hệ thống, lưu trữ hồ sơ pháp lý, báo cáo tiến độ công việc theo quy định.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng tốt nghiệp đại học từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2012 - 2013 tại Trường khác (ngành học: Luật Doanh nghiệp)