Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Nhung
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/05/1995

Nữ

Hà Nội

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Nhung

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Lao động bảo hiểm, ....

Luật sư tư vấn, tranh tụng các vụ án Hình sự như: Vận chuyển trái phép chất ma tuý, Buôn bán trái phép chất ma tuý, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, Hiếp dâm, Giao cáo với người từ 13 đến dưới 16 tuổi,... Dân sự như: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc, Tranh chấp quyền sử dụng đất, Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, Thay đổi người trực tiếp nuôi con khi ly hôn, ...
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư tại Học viện tư pháp