Luật Sư Nguyễn Thị Kiều Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/09/1990

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Kiều Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Đàm phán, thương lượng, giải quyết tranh chấp Soạn thảo văn bản, hồ sơ Nghiên cứu văn bản pháp luật
Kinh nghiệm công tác
- Tư vấn pháp lý - Đại diện tố tụng và ngoài tố tụng

- Kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản, hợp đồng - Đại diện công ty làm việc với cơ quan nhà nước - Tuyển dụng nhân sự
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh