Luật Sư Nguyễn Thị Loan
THÔNG TIN CƠ BẢN

20/08/1984

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Loan

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức hoạt động và giao tiếp khách hàng!
- Nghiên cứu hồ sơ tỷ mỉ thận trọng
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng tốt nghiệp đại học/ Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2003 - 2007 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Dân sự)