Luật Sư Nguyễn Thị Thanh Thế
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/08/1982

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thanh Thế

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Làm việc theo nhóm;
- Phân tích logic;
- Nói chuyện lưu loát, ứng xử tốt
- Điềm tĩnh, tự tin
- Thuyết trình, thuyết phục, đàm phán, thương lượng...
- Phần mềm - MS Office
Kinh nghiệm công tác
- Làm nhân viên hành chính (năm 2006) - Tư vấn pháp lý công ty - Dự thảovăn bản, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế; - Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; - Đại diện cho khách hàng làm việc với Phòng lao động, tòa án, - Thực hiện dịch vụ tư vấn thừa kế, làm thủ tục dịch vụ đất đai, ủy quyền
Học vấn & chứng chỉ
- Thẻ Luật sư từ 2006 - 2006 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)