Luật Sư Nguyễn Thị Thanh Trúc
THÔNG TIN CƠ BẢN

13/12/1984

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thanh Trúc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Thương lượng, giải quyết tranh chấp
- Kinh nghiệm tố tụng tòa án
Kinh nghiệm công tác
là trưởng phòng pháp lý của công ty
Học vấn & chứng chỉ
- chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2002 - 2006 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)