Luật Sư Nguyễn Thị Tho
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/01/1991

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Tho

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Thạc sĩ Luật từ 2016 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Thẻ Luật sư từ 2016 - 2017 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Luật Doanh nghiệp)