Luật Sư Nguyễn Thị Thu Hương
THÔNG TIN CƠ BẢN

20/10/1975

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thu Hương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Công ty Luật TNHH LHD
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 1993 - 1997 tại Trường Đại học Luật Hà Nội