Luật Sư Nguyễn Thị Thu Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/12/1995

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thu Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Tin học văn phòng
Tư vấn
Soạn thảo
Đàm phán và Giao tiếp
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội