Luật Sư Nguyễn Thùy Dương
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/01/1988

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thùy Dương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
1. Làm việc nhóm với vị trí trưởng nhóm (3 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm tại Garnet Law);
2. Làm việc tốt dưới áp lực cao;
3. Linh động trong việc thực hiện công việc và luôn hoàn thành các công việc đúng thời hạn;
4. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt;
5. Có thể đọc hiểu các tài liệu tiếng anh và thực hiện các công việc theo yêu cầu căn cứ vào các tài liệu tiếng anh được cung cấp.
Kinh nghiệm công tác
1. Xác định cấu trúc của các giao dịch mua bán và chuyển nhượng, chủ yếu là chuyển nhượng các dự án bất động sản, chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty. 2. Thực hiện việc rà soát thẩm tra pháp lý đối với các dự án bất động sản và các công ty. 3. Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng, bao gồm: (a) Các hợp đồng liên quan đến các giao dịch mua bán và sáp nhập như hợp đồng nguyên tắc (các hợp đồng thể hiện các bước thực hiện của giao dịch), hợp đồng đặt cọc, hợp đồng tạm giữ, hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án bất động sản, hợp đồng chuyển nhượng vốn, các thư cam kết, hợp đồng cho sử dụng các lối đi chung trong dự án (để sử dụng các lối đi chung trong dự án cho trường hợp đã ký biên bản ghi nhớ nhưng chưa ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án); (b) Các hợp đồng liên quan đến các giao dịch bất động sản, bao gồm: (i) các mẫu của hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng và cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp; (ii) các hợp đồng thuê trong thời gian kéo dài gần 50 năm cho các dự án phát triển rạp chiếu phim trong các trung tâm thương mại; (c) Các loại hợp đồng khác, bao gồm: hợp đồng liên doanh, hợp đồng đầu tư, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cho thuê lại lao động, hợp đồng đồng vay, hợp đồng lao động;… 4. Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng giữa khách hàng nước ngoài và bên đối tác. 5. Tư vấn các vấn đề của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. 6. Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và hỗ trợ khách hàng thực hiện việc xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định cho phép chuyển nhượng dự án/ một phần dự án. 7. Làm việc với các cơ quan nhà nước khác nhau liên quan đến các vấn đề của khách hàng.

 Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài có được các giấy phép, sự cho phép, sự chấp thuận cần thiết và các việc tương tự cần thiết khác.  Tư vấn và soạn thảo đa dạng các loại thỏa thuận, hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.  Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.  Trưởng nhóm của nhóm pháp lý

 Cập nhật, phân tích pháp luật và các thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính Phủ.  Tìm kiếm và cung cấp các văn bản pháp luật theo yêu cầu của khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Thạc sĩ luật kinh tế từ 2016 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)