Luật Sư Nguyễn Văn Sơn
THÔNG TIN CƠ BẢN

29/04/1996

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Văn Sơn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
• Tiếp xúc, thương thượng và gây sức ép lên khách hàng nhằm
yêu cầu khách hàng xử lý khoản vay;
• Nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu quy định pháp luật liên
quan nhằm giải quyết hồ sơ;
• Soạn hồ sơ khởi kiện, hồ sơ thu giữ tài sản bảo đảm, hồ sơ thi
hành án và soạn hồ sơ nhận bàn giao tài sản.
• Tham gia tố tụng và tham gia thu giữ tài sản bảo đảm.
Kinh nghiệm công tác
- Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ nhằm xử lý các khoản vay quá hạn, bao gồm: Khoản vay tín chấp, khoản vay ô tô, khoản vay bất động sản; - Tiếp xúc khách hàng, khảo sát tài sản bảo đảm và đưa ra phương án xử lý hồ sơ; - Soạn hồ sơ khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án, soạn hồ sơ thi hành án và làm việc với cơ quan thi hành án.

• Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ nhằm xử lý các khoản vay bất động sản bị quá hạn; • Tiếp xúc khách hàng, khảo sát tài sản bảo đảm và đưa ra phương án xử lý hồ sơ; • Thuyết phục, gây sức ép yêu cầu khách hàng bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản vay; • Soạn hồ sơ nhận bàn giao tài sản bảo đảm; • Soạn hồ sơ khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án, soạn hồ sơ thi hành án và làm việc với cơ quan Thi hành án; • Soạn hồ sơ thu giữ tài sản bảo đảm, làm việc với chính quyền địa phương, lên kế hoạch thu giữ, phối hợp với các phòng ban, cơ quan chính quyền để triển khai kế hoạch thu giữ tài sản bảo đảm; • Kiểm tra thông các thông tin pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm và tìm kiếm người mua tài sản bảo đảm; • Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện hồ sơ bán đấu giá tài sản và hỗ trợ thủ tục sang tên cho người mua đấu giá thành.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (ngành học: Luật Kinh doanh)

- Giấy chứng nhận lành nghề pháp chế doanh nghiệp từ 2017 - 2017 tại Trường khác (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Chứng nhận Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư tại Học viện tư pháp từ 2020 - 2022 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Luật Kinh tế)