Luật Sư Nguyễn Xuân Công
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/06/1978

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Xuân Công

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Điềm đạm và chân thành trong các mối qua hệ.
- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng .
- Kỹ năng thiết lập mối quan hệ.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Kinh nghiệm công tác
Chuyên viên Cao cấp: Phòng Tư vấn pháp luật – Khối Pháp chế Tuân thủ.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 1997 - 2001 tại Trường Đại học Luật Hà Nội