Luật Sư Nguyễn Xuân Huy
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/01/1997

Nam

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Xuân Huy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Thuyết trình
Tin học văn phòng
Tiếng Anh cơ bản
Làm việc nhóm
Kinh nghiệm công tác
-Trợ lý luật sư: Nghiên cứu pháp lý, tư vấn khách hàng cho từng vụ việc, vụ án ở nhiều lĩnh vực. -Tham gia làm đại diện theo ủy quyền trong các vụ án. Trong đó: +01 vụ án sơ thẩm tranh chấp hợp đồng thuê bất động sản; Lĩnh vực chính: Luật thương mại, Luật dân sự, Luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS... +07 vụ án sơ thẩm tranh chấp về tiền lương, chấm dứt hợp đồng làm việc; Lĩnh vực chính: Luật lao động, Luật viên chức ... +01 vụ phúc thẩm tranh chấp hợp đồng dịch vụ; Lĩnh vực chính: Luật thương mại, ....

-Tư vấn đầu tư chứng khoán; -Tìm kiếm khách hàng; -Thực hiện hỗ trợ thủ tục, hồ sơ, công việc hành chính.

-Xây dựng và kiểm tra hợp đồng: Xây dựng điều khoản mới theo chính sách công ty, kiểm tra các hợp đồng mua bán, thuê dịch vụ...; -Nghiên cứu điều kiện pháp lý để được cấp phép các hoạt động của công ty: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho thang máy, cho nhân sự, cấp phép thi công xât dựng... -Kết hợp các phòng ban xây dựng nội quy, quy trình thực hiện công việc cho nhân sự -Tham gia chuẩn bị cho các cuộc họp cổ đông của công ty...

- Được học về rà soát hợp đồng và hiểu các công việc cơ bản của chuyên viên pháp lý cũng như pháp chế doanh nghiệp; - Tham gia hỗ trợ chuyên viên pháp lý trong các công việc về thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, cấp phép mạng xã hội, trang thương mại điện tử, ...
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2016 - 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ngành học: Luật Kinh doanh)

- Đào tạo Luật sư từ 2021 - 2022 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)