Luật Sư Phạm Thanh Hữu
THÔNG TIN CƠ BẢN

05/06/1990

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Thanh Hữu

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Lao động, hợp đồng, doanh nghiệp.
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật