Luật Sư Phạm Trần Phan
THÔNG TIN CƠ BẢN

08/05/1996

Nam

Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Trần Phan

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng làm việc nhóm
Khả năng sắp xếp, quản lý thời gian, công việc
Kinh nghiệm công tác
Hỗ trợ Luật sư trong các vụ việc/vụ án trong và ngoài tố tụng; Thực hiện các thủ tục hành chính (Doanh nghiệp; Đất đai; Sở hữu trí tuệ); Tư vấn, giải quyết các vụ việc trực tiếp với khách hàng; Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng tốt nghiệp đại học từ 2014 - 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo Luật sư từ 2020 - 2021 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)