Luật Sư Phan Anh Tuấn
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/01/1974

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phan Anh Tuấn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Thạc sỹ từ 2016 - 2019 tại Học Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam (ngành học: Luật Kinh tế)