Luật Sư Phan Công Viên
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/05/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phan Công Viên

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực của công việc.
- Khả năng tiếp xúc, giao tiếp tốt với mọi người.
- Khả năng đào tạo, huấn luyện tốt.
- Khả năng sắp xếp công việc hợp lý, có tổ chức.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động.
- Tinh thần tự giác tốt, có định hướng cầu tiến rõ ràng.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
Kinh nghiệm công tác
a. Soạn thảo văn bản pháp lý, hợp đồng, đơn khiếu nại, đơn khởi kiện; b. Tư vấn pháp lý cho Khách hàng; c. Đại diện theo ủy quyền tham gia các vụ việc dân sự, thương mại.

a. Soạn thảo các văn bản pháp lý, hợp đồng; b. Đại diện công ty tiến hành khởi kiện tại tòa án: tham gia 15 vụ việc tranh chấp; c. Cập nhật các quy định pháp luật và phổ biến cho công ty; d. Tư vấn pháp luật cho Ban Tổng Giám Đốc Hàn Quốc.

a. Tư vấn pháp lý và đăng ký:  Cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công ty, phổ biến cho nội bộ công ty  Soạn thảo và chuẩn hóa các quy định khung của công ty: Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế tài chính, Thỏa ước, Nội quy, Quy định Hệ thống bán hàng….;  Đăng ký Nội quy, Thỏa ước, Thanh lương – Bảng lương tại Cơ quan lao động;  Thực hiện rà soát, hệ thống hóa, các văn bản pháp lý bao gồm: các Hợp đồng mua bán; các thủ tục pháp lý phát sinh;  Huấn luyện pháp lý định kỳ cho các công ty thành viên;  Đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý đối với các quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật;  Phối hợp QA đăng ký các nhãn hiệu trong nước và quốc tế;  Đăng ký các chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng;  Tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị, Ban TGĐ. b. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, kiện cáo  Đại diện giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa của công ty với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước;  Đại diện công ty tham gia tố tụng tại tại án trong các vụ việc tranh chấp lao động, thương mại. Tham gia tố tụng tại toàn án trên 35 vụ tranh chấp lao động, thương mại. Trong đó vụ việc tranh chấp bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm giữa Bibica và PVI có giá trị 151 tỷ đồng;  Xử lý kỷ luật NLĐ quy phạm nội quy, quy chế công ty;  Đại diện công ty giải quyết các khiếu nại của Khách hàng về sản phẩm. c. Cổ đông  Tiếp nhận, báo cáo và xử lý các thông tin phản hồi từ cổ đông;  Công bố thông tin đến NĐT, HOSE, Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  Tiến hành các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;  Quản lý sổ cổ đông công ty;  Thư ký hội hội đồng quản trị trong các cuộc họp.

a. Tư vấn pháp lý và đăng ký:  Cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công ty, phổ biến cho nội bộ công ty  Soạn thảo và chuẩn hóa các quy định khung của công ty: Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế tài chính, Thỏa ước, Nội quy, Quy định Hệ thống bán hàng….;  Đăng ký Nội quy, Thỏa ước, Thanh lương – Bảng lương tại Cơ quan lao động;  Thực hiện rà soát, hệ thống hóa, các văn bản pháp lý bao gồm: các Hợp đồng mua bán; các thủ tục pháp lý phát sinh;  Huấn luyện pháp lý định kỳ cho các công ty thành viên;  Đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý đối với các quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật;  Phối hợp QA đăng ký các nhãn hiệu trong nước và quốc tế;  Đăng ký các chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng;  Tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị, Ban TGĐ. b. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, kiện cáo  Đại diện giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa của công ty với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước;  Đại diện công ty tham gia tố tụng tại tại án trong các vụ việc tranh chấp lao động, thương mại. Tham gia tố tụng tại toàn án;  Xử lý kỷ luật NLĐ quy phạm nội quy, quy chế công ty;  Đại diện công ty giải quyết các khiếu nại của Khách hàng về sản phẩm. c. Cổ đông  Tiếp nhận, báo cáo và xử lý các thông tin phản hồi từ cổ đông;  Công bố thông tin đến NĐT, HOSE, Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  Tiến hành các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;  Quản lý sổ cổ đông công ty;  Thư ký hội hội đồng quản trị trong các cuộc họp. b. Mảng nhân sự:  Tuyển dụng nhân sự các cấp;  Đào tạo nhân sự: đào tạo gia nhập, đào tạo nâng cao, đào tạo kỹ năng mềm;  Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo;  Giải quyết thôi việc cho người lao động. c. Mảng tiền lương – bảo hiểm xã hội:  Xây dựng thanh lương – bảng lương;  Xây dựng ma trận KPI;  Xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm và kiểm soát chi phí tiền lương tháng, quý, năm;  Kiểm soát các báo cáo tăng – giảm BHXH, báo cáo đóng BHXH hàng tháng.

a. Mảng pháp lý: Phụ trách pháp lý group: PANCG/PANFOOD/Bibica và 04 công ty con của Bibica (Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông, Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây, Công ty TNHH Bibica Biên Hòa và Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội):  Tư vấn pháp lý:  Cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công ty, phổ biến cho toàn Group các ty mẹ, công ty thành viên;  Soạn thảo và chuẩn hóa các quy định khung của công ty: Điều lệ, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế tài chính, Thỏa ước, Nội quy…. Trong toàn group;  Thực hiện rà soát, hệ thống hóa, các văn bản pháp lý bao gồm: các Hợp đồng mua bán; các thủ tục pháp lý phát sinh; văn bản liên quan đến thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nếu có, các văn bản quản lý nội bộ có nội dung pháp;  Soạn thảo các hợp đồng mua bán, các thủ tục giao dich nội bộ giữa các công ty thành viên;  Huấn luyện pháp lý định kỳ cho các công ty thành viên;  Đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý đối với các quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật;  Kiếm soát, nhận diện rủi ro về sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu của công ty;  Tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị, BKS, Ban TGĐ.  Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, kiện cáo  Đại diện giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa của công ty với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước;  Đại diện công ty tham gia tố tụng tại tại án trong các vụ việc tranh chấp lao động, thương mại;  Xử lý kỷ luật NLĐ quy phạm nội quy, quy chế công ty;  Cổ đông  Là người phụ trách quản trị công ty theo Nghị định 71/NĐ-CP quy định về quản trị công ty;  Tiếp nhận, báo cáo HDQT, BTGD và xử lý các thông tin phản hồi từ cổ đông;  Công bố thông tin đến NĐT, HOSE, Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  Tiến hành các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;  Quản lý sổ cổ đông công ty;  Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Bibica. b. Mảng nhân sự:  Tuyển dụng nhân sự các cấp;  Đào tạo nhân sự: đào tạo gia nhập, đào tạo nâng cao;  Đào tạo nhân sự chuyên cho hệ thống bán hàng;  Phụ trách toàn bộ công việc hành chính công ty: tài sản, định mức…  Lập kế hoạch và triển khai đào tạo nhân sự thường niên. c. Mảng tiền lương – bảo hiểm xã hội:  Xây dựng thanh lương – bảng lương  Xây dựng chính sách lương cho Hệ thống bán hàng;  Xây dựng ma trận KPI  Xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm và kiểm soát chi phí tiền lương tháng, quý, năm;  Kiểm soát các báo cáo tăng – giảm BHXH, báo cáo đóng BHXH hàng tháng. d. Kiểm soát hệ thống bán hàng  Audit hệ thống bán hàng: NPP, ĐNBH tuân thủ các quy định công ty về các điều kiện làm việc;  Audit hệ thống NPP, ĐNBH, Shop tuân thủ chương trình trade của Công ty.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2005 - 2009 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2013 - 2015 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Thẻ hành nghề Luật sư từ 2015 - 2015 tại Trường khác (ngành học: Khác)

Lê Khánh Duy Nguyễn Hữu Bách Vũ Ngọc Bánh Nguyễn Tiến Hưng Trần Văn Hoa Vũ Xuân Hoàng Vũ Văn Vân Trần Minh Duy Đào Văn Hảo Nguyễn Minh Tú Trần Bá Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Hồng Đăng Hà Mẫn Đạt Võ Đức Viên Khang Kiều Thanh Phú Nguyễn Hoài Nam Đỗ Hiệp Trịnh Phước Toàn Trần Minh Thuận Hồ Hữu Tài Trương Quốc Hùng Phạm Đăng Khoa Đặng Anh Khoa Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Thị Thùy Dương Đỗ Thị Bé Trâm Đặng Trần Mỹ Huyền Kiều Thị Nguyệt Phương Trương Thanh Bình Vũ Thị Khánh Ly Trần Thị Diệu Linh Chung Thị Hiền Nguyễn Thị Huỳnh Giao Đinh Thị Bé Trần Lê Vân Hà Nguyễn Thùy Ngân Trần Thị Yến Bùi Thị Bích Tiên Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Đoan Hà Trần Thị Kiều Trang Trần Thị Quý Đặng Thị Thanh Hường Tạ Ngọc Phương Trinh Đặng Như Ngọc Võ Thị Trúc Ly Trần Ngọc Nữ Nguyễn Phương Thúy Lê Bảo Ngọc Nguyễn Thị Mai Nhi Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ngô Thị Hồng Phượng Trương Ngọc Thảo Quỳnh Nguyễn Trịnh Tố Nhi Hảo Nguyễn Đinh Ngọc Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Ái Huệ Nguyễn Thùy Linh Bùi Thị Thùy Nguyễn Tuyên Trần Hoàng Yến Thu Trang Nguyễn Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Phương Anh Hồng Hạnh Phan Thị Kim Nhị Bùi Thị Như Ý Nguyễn Thị Ngân Hồ Thị Mỹ lệ Nguyễn Thị Mỹ Linh Huỳnh Ngọc Hoàng Oanh Võ Thị Mỹ Duyên Phan Nguyễn Uyên Vy Pham Thị Thanh Thịnh Nguyễn Hoài Anh Cà Thị Phương Nguyễn Ngọc Bích Lê Thị Cẩm Ly Lưu Thùy Trang Nguyễn Thị Kiều Dung Lê Võ Kiều Linh