Luật Sư Phùng Phương Thảo
THÔNG TIN CƠ BẢN

29/03/1994

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phùng Phương Thảo

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng đàm phán, thỏa thuận
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu
- Các kỹ năng liên quan đến chuyên môn
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ đào tạo Luật sư từ 2016 - 2017 tại Học Viện Tư Pháp (ngành học: Khác)

- Bằng Cử nhân từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)