Luật Sư THÁI LÊ TÂN
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/05/1973

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư THÁI LÊ TÂN

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng Phân tích - đánh giá pháp lý tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Kinh nghiệm công tác
Luật sư - Pháp chế - Xử lý nợ xấu cho Ngân hàng
Học vấn & chứng chỉ
- cử nhân từ 1994 - 1998 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)