Luật Sư Thiệu Anh Sơn
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/12/1997

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Thiệu Anh Sơn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Phát triển kỹ năng cần thiết về pháp lý như kỹ năng phân tích, nguyên cứu, soạn thảo đơn chứng từ, soạn thảo, review hợp đồng.
- Phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, tư vấn, trình bày giải quyết vấn đề.
- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập.
- Cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ.
Kinh nghiệm công tác
- Thực hiện, quản lý, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan lĩnh vực hoạt động của Công ty: Phòng cháy chữa cháy, Môi trường, An toàn thực phẩm, Sở hữu trí tuệ, Túi nilong thân thiện với môi trường,… - Thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Thành lập công ty, chi nhánh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngưng, giải thể,…. - Soạn thảo, thẩm định, rà soát Hợp đồng: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng thuê, Hợp đồng thiết kế thi công,…. - Soạn thảo ban hành các quy định, quy chế hoạt động, công văn, thông báo. - Soạn thảo các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động pháp lý Công ty: Soạn thảo, thẩm định hợp đồng, Hướng dẫn đăng ký thuế, Hướng dẫn pháp luật về thuế TNCN, Quản lý mẫu dấu,…. - Cập nhật các chính sách, văn bản vi phạm pháp luật mới đến các phòng ban. - Tham mưu, tư vấn Ban lãnh đạo, các Phòng/ban về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty hoặc các vấn đề phát sinh trong Công ty. - Chuẩn bị hồ sơ tố giác, hồ sơ khiếu nại, đại diện Công ty thực hiện khiếu nại, tố giác các đơn vị xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. - Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hoạt động theo quy chế Công ty. - Rà soát lên phương án xử lý các cá nhân/tổ chức xâm phạm thương hiệu của Công ty. - Trực tiếp làm việc với Khách hàng, đối tác, Nhà cung cấp liên quan đến các khiếu nại, xâm phạm quyền và lợi ích của Công ty. - Quản lý hồ sơ pháp lý của Công ty, thực hiện các thủ tục hành chính để đảm bảo hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật. - Nguyên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất phương án giải quyến, tư vấn và tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền tại vụ án sơ thẩm.

- Thực hiện, quản lý, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan lĩnh vực hoạt động của Công ty: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Giấy phép xây dựng, Giấy phép môi trường, Thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy, ... - Thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Thành lập công ty, chi nhánh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngưng, giải thể,…. - Tiếp đoán các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty: Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, Sở Tài Nguyên Môi trường, Công An PCCC,…. - Thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo chuyên ngành trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, hóa chất. - Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai: Chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất, đăng ký biến động đất,… - Nguyên cứu các hồ sơ tranh chấp, đề xuất phương giải quyết, chuẩn bị hồ sơ, làm đơn khởi kiện liên quan đến tranh chấp giữa Công ty/Ban Lãnh đạo với Bên Thứ Ba. - Soạn thảo, thẩm định, rà soát Hợp đồng: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng thuê,… - Soạn thảo ban hành các quy định, quy chế hoạt động, công văn, thông báo. - Cập nhật các chính sách, văn bản vi phạm pháp luật mới đến các phòng ban. - Tham mưu, tư vấn Ban lãnh đạo về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty. - Quản lý hồ sơ pháp lý của Công ty, thực hiện các thủ tục hành chính để đảm bảo hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia tư vấn pháp luật thường xuyên cho các khách hàng là doanh nghiệp về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kinh doanh. - Nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất hướng giải quyết; tư vấn và tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo uỷ quyền cho khách hàng trong các vụ án tại cấp sơ thẩm. - Tư vấn, xây dựng và rà soát các loại hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp. - Tư vấn, hoàn thiện và đảm bảo tính pháp lý cho các giao dịch, hồ sơ, văn bản của khách hàng được ký kết, ban hành đúng pháp luật. - Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình và giải thể doanh nghiệp. - Cập nhật, hệ thống hoá và cung cấp các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh cho các khách hàng tư vấn thường xuyên. - Đại diện khách hàng làm việc, thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước, giải quyết tranh chấp với đối tác. - Hỗ trợ việc đàm phán, ký kết các giao dịch của khách hàng.

- Hỗ trợ nhân viên thu hồi nợ - Liên hệ ngân hàng, yêu cầu cung cấp hồ sơ khách hàng. - Viết bài tư vấn pháp luật trên web công ty. - Soạn thảo, review hợp đồng lao động. - Báo cáo hoạt động hằng ngày. - Soạn thảo Đơn, văn bản gửi đến khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Dân sự)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp hành nghề Luật sư từ 2021 - 2022 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)