Luật Sư Trần Lê Ngọc
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/10/1994

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Lê Ngọc

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật